Hjem/Home

Social action Platforms:

Jeg har valgt at kalde mit arbejdsområde for "social action platforms". For mig er platformsarbejde, at vi for alvor bruger sund fornuft som arbejdsgrundlag; at vi arbejder på en måde, så den sunde fornuft træder frem; at vi arbejder sammen med folk og ikke for folk; at vi når resultater, vi formår at gøre rede for.

Det sociale område ser ud til at blive bredere og bredere defineret efterhånden. Vi kan ikke længere se grænserne mellem f.eks. sundheds- og socialområdet. Det mener jeg er godt, for det må betyde, at folks egen livsforståelse og -fortolkning kommer til syne med betydning.

Værd at mærke/Worth noting:

2016, OFFRI prosjektet i Norge:

"Den overordnete ideen med dette prosjektet er å utvikle modeller for samarbeidet mellom offentlig og frivillig sektor for å sikre bærekraftige velferdsløsninger i et langsiktig perspektiv."

Projektet er forskning og udvikling på én gang - derfor er Arendal Kommune og Steinkjer Kommune ligeværdige partnere med Agderforskning og MarselisborgCentret og mig på forskningsområdet. På samme måde deltager Agderforskning og jeg ligeværdigt i de norske kommuners udviklingsarbejde.

Projektet arbejder frem til midten af 2016.

The overall objective of the OFFRI project in Norway is to develop operational models for collaboration between the public sector and the civil society. The University of Agder Research and the municipalities of Arendal and Steinkjer are equal partners. I will be contributing from the outside and from the inside. Project plans reach well into 2016.

****************************************

2016, "Alle børn er lige forskellige":

Hedensted Kommune vil et paradigmeskifte, hvor der er fokus på selvstændiggørelse, og hvor den enkelte borger er aktør i eget liv. I Uldum området skabes prototyper i et projekt, hvor borgere, organisationer og foreninger og kommunens medarbejdere samskaber nye initiativer ved at ændre på kendte problemstillinger. Formålet med projektet er "at skabe bæredygtig velfærd ved at fokusere på de styrker og ressourcer alle børn og unge har i sig".

 

The Municipality of Hedensted seeks to achieve a radical shift of paradigm - and to co-create prototypes for new ways of working in the Uldum area. The overall objective of the main project is "to create sustainable welfare by focusing on the forces and resources all young people have".

Internationalt:

Maj 2016; Cambridge International: Kina, Hong Kong, Macau

Forårets tur byder på gensyn med Kina og Hong Kong hvor jeg har været talrige gange, samt Macau som er en førstegangsdestination.

 

Oktober 2015, Cambridge Interantional: Namibia

 

Juni 2015, ........: Philippinerne

 

Maj 2015; Cambridge International: Indonesien

 

November 2014; Cambridge International: New Zealand

 

SOCIAL PLATFORMS:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udgivelser/Publikationer

Curriculum Vitae

 

 

Jens Peter Jensen

Social Innovation Platforms

Marselisborgcentret, bygn. 4

P.P. Ørumsgade 11

DK - 8000 Aarhus C.

+45 61283897

 

mail@jenspeterjensen.dk

CVR/SE nr.: 35960341