Hjem/Home

Sociale Investeringer,

cirkulær økonomi

med mere.../

Social investments, circular economy, etc....

 

 

"ABC i sociala investeringar"

Det svenske Mötesplats Social Innovation er altid interessant at følge. Læs også deres håndbog om sociale investeringer her

 

The Swedish Mötesplats Social Innovation always offers interesting and useful material. They have published a first primer for people working with social investments in 2013 (in Swedish)

 

Sociale investeringer/Social investments:

Den norske finans- og byggekoncern FERD driver et stort program med social økonomi i mange udgaver. Det er frontlinje- eksperimenter af den lærerige slags. Og de siger, at det kan betale sig. Læs mere her

 

FERD, the large Norwegian investment corporation, intends to show to the world that "investments in social entrepreneurship are excellent value creation". Read more here

 

Cirkulær økonomi/Circular economy:

Vi er ofte nødt til at krydse mellem sektorer for at finde nyttige veje. Cirkulær økonomi har længe været et 'sprog' blandt miljø- og energifolk. Men vi er begyndt at bruge det på det sociale område også. Der er forretnings-modeller, der kan bruges, og der er perspektiver, der også ligger tæt op ad de nye tendenser på det sociale område. EU er også ved at åbne øjnene for dette. Men se denne overskrift: "The Circular Economy - connecting, creating and conserving value". Dokumentet findes her

 

Increasingly, we will have to cross sector boundaries to find ways of working that work. Circular economy has long been used by environmentalists and energy-savers exclusively. It makes sense, however, to apply the CE principles and business models to the social sector work as well. As an example, have a look at one of the CE documents published by the EU here

 

 

Dokumenter...

værd at støtte sig til/

Supportive documents...

 

 

 

 

 

MarselisborgCentrets Charter:

Alle virksomheder og organisationer, der arbejder på MarselisborgCentrets område, har tilsluttet sig centrets charter. Det er rygraden for livet og udviklingen overalt på centrets område. Se charteret her

 

The backbone of life and development at the Marselisborg Centre is the centre's Charter. This link will take you to the Danish version of the Charter.

 

Frivilligrådets strategi 2012-2015:

Frivilligrådet rådgiver regering og folketing om centrale spørgsmål. Men det er også en organisation med skarpe og brugbare meninger, der udfordrer både den offentlige og den frivillige sektor. Se strategien "Sammen om en bedre velfærd" 2012-2015 her

 

Study the strategy of the National Council for Volunteering (advisory body to the Danish Government and Parliament) 2012-2015 here

 

Beveridge 4.0, UK:

Sir William Beveridge skrev i årene 1942-48 tre rapporter til det britiske parlament om den engelske velfærdsstat. I 2008 tog Hillary Cottam og Jennie Winhall fra det nystartede firma Participle Ltd. bolden op og skrev et nyt manifest for velfærdsstaten, Beveridge 4.0. Læs det her

 

Sir William Beveridge wrote his three reports on the British welfare society 1942-48. Hilary Cottam and Jennie Winhall of Participle Ltd. took it further into a fourth version, Beveridge 4.0, in 2008. Read it here

 

The Dementia Diaries - a novel in cartoons

SILK folkene i Kent står bag et banebrydende arbejde med demens, hvor børn og unge viser vejen til accept af demente og de evner og personligheder, de har, selvom de er demente. Læs mere her

 

The SILK team in Kent, UK, are in charge of developing self-managed groups of young people who produce incredibly valuable learning material for carers and families. Read an article about the SILK approach to dementia here

 

Innovasjonsverktøyet SLIK - systematisk innovasjon i kommunene

I sommeren 2014 blev vi færdige med rammerne for SLIK, som skal vokse sig stor og bredere og mere og mere konkret med tiden. link

 

The innovation tool for local government and municipal administrators in Norway, SLIK, was delivered to KS, The Norwegian Association of Local and Regional Authorities in the summer of 2014. link (Norwegian)

 

Arbejdsformer, forretningsudvikling, organisering med mere.../

Work models, business models and the like...

 

 

Platforms:

MarselisborgCentret er en platform - i hvert fald, hvis man spørger Sangeet Choudary, der har sit eget firma, Platform Thinking Labs, i Singapore og arbejder for INSEAD, MIT, Harvard Business Review og andre steder, hvor ledelsestrends fødes. link

 

Choudary's tanker er meget på linje med dem, der er grundlaget for MarselisborgCentrets Charter. Hvis vi mener samskabelse alvorligt, er vi nødt til at arbejde meget mere som platforme - på tværs af sektorer og fagområder. For at det kan lade sig gøre, må der være metodefrihed med hjælp fra det Choudary kalder "tools and rules" - altså fornuftige rammer, der f.eks. kan have form af et charter, alle deltagere tilslutter sig..Vi skal lære af dem, der allerede er i gang...

 

According to Sangeet Choudary, founder of Platform Thinking Labs in Singapore, the Marselisborg Center is a platform. The Charter of the centre represents the "tools and rules" that he considers the working principles of a platform organization. link

 

We need to experiment much more with platform organizations and methods that will facilitate the smooth working of them. We need to do cross-overs between sectors routinely, as an example...We have to learn from those already practising efficient platform operations...

 

Spin-outs:

Mine kolleger hos SoCentral i Oslo definerer 'spin-outs' sådan her: "Å spinne ut idéer fra offentlige etablerte virksomheter med mål om å etablere sosiale bedrifter, som igjen leverer tjenester tilbake til det offentlige har vært et ambisiøst mål for britiske myndigheter i arbeidet med innovasjon i offentlig sektor." Jeg er enig med SoCentral om, at der er store forskelle på britisk offentlig sektor og skandinavisk offentlig sektor - men også om, at vi har brug for at dyrke dette område meget mere og meget mere bevidst. link

 

We need to experiment with 'spin-outs' in order to realize more potential which tends to get lost in public corridors and ways of organizing. Let's learn from UK experience - from a Danish perspective.

link

COPYRIGHT © | ALL RIGHTS RESERVED

PRIVACY STATEMENT | TERMS & CONDITIONS