Hjem/Home

Social action Platforms:

Det er altid en glæde at arbejde med det, der er nødvendigt. Specielt når det drejer sig om at sikre mennesker muligheder for aktiv deltagelse i samfundet på deres egne betingelser. De steder, hvor det finder sted, kan man kalde for Social Action Platforms. Her er det ikke koncepter eller fastlagte metoder, der tæller, men evnen til at finde de små og hurtige genveje til løsninger og forebyggelse. Frem for alt er der krav om omtanke og handling her og nu.

 

Værd at mærke/Worth noting:

 

2017 (-fortsat): Lokalsamfund – udvikling og klimatilpasning i samme omgang.

Samarbejde med landsbyer og andre lokalsamfund – og stærke private og offentlige partnere. I stedet for at lukke overskydende vand ned under to kloakdæksler og et rør til mange millioner er sigtet at bruge vandet til noget fornuftigt. Det fornuftige er som udgangspunkt lokalsamfundenes egne aktiviteter – eller dem, som man lokalt har talt om i årevis og manglet en anledning til at realisere.

 

2017 (-fortsat): Beboerdemokrati, boligsocialt arbejde og meningsfuld beskæftigelse for udviklingshæmmede, Favrskov Kommune.

Vi har brug for nye modeller for beboerdemokrati i bomiljøer for udviklingshæmmede og andre med kognitiv funktionshæmning. Der skal arbejdes med nye beslutningsprocesser og nye samarbejdsformer. Det kombineres med flere åbne flader overfor det omgivende samfund. I mange tilfælde tager udviklingshæmmede selv initiativer, der fortjener opfølgning.

 

2017 (-fortsat): Fællesskabsledelse.

Udvikling og afprøvning af dannelsesprogram for "fællesskabsledelse" i samarbejde med kommuner, boligselskaber m.v. Med inspiration fra Young Foundation (UK) og deres nationale UpRising lederudviklingsprogram for helt unge mennesker. Den et-årige fleksible programmodel sigter på udvikling af ledelseskompetencer hos folk med dybt engagement i uformelle, sociale sammenhænge. Se: Forgrening.dk

 

2014 (-fortsat): "Alle børn er lige forskellige", Hedensted Kommune (Uldum, Barrit, Stenderup m.fl.):

Hedensted Kommune vil et paradigmeskifte, hvor der er fokus på selvstændiggørelse, og hvor den enkelte borger er aktør i eget liv. I Uldum-området skabes prototyper i et projekt, hvor borgere, organisationer, foreninger og kommunens medarbejdere samskaber nye initiativer ved at ændre på kendte problemstillinger. Formålet er "at skabe bæredygtig velfærd ved at fokusere på de styrker og ressoucer alle børn og unge har i sig". Ex. på praksis: En gruppe frontledere på børneområdet i Uldum (børnehaveleder, skoleleder, SFO-leder, dagpleje og sundhedsplejerske) er kommet langt med at vise hvordan underretninger på børnesager kan undgåes ved at indgå tidligt i-øjenhøjde-samarbejde med forældre og børn. (Mandag Morgen: "En velfærd, der kan bære", juni 2016).

 

2016 (-fortsat): Platformsøkonomi, "Fra kontanthjælp til deltidsiværksætter/-ansat":

Kan man være iværksætter nogle få timer om ugen? Hvordan får man vekslet honorar til løn og arbejdstimer? Udviklingsarbejde med aktiv deltagelse af kommuner og faglige organisationer.

 

2015 (-fortsat): Borgerbudgetter - og meget mere, Sønderborg Kommune:

Samarbejde med Sekretariatet for Landsbylaug/Bæredygtige landsbyer i Sønderborg Kommune om udvikling af borgerbudgetter. Udviklingen foretages i tæt samarbejde med regionen og byen Porto Alegre i Brasilien.

 

2016: "A City of People", Aarhus Kommune:

Bidrag til Aarhus Kommunes ansøgning om at blive europæisk frivillighovedstad i 2018 (Aarhus Kommune fik den officielle udnævnelse i Bruxelles i december 2016).

 

2016-2017, OFFRI prosjektet, Agder Forskning, Norge:

"Den overordnete ideen med dette prosjektet er å utvikle modeller for samarbeidet mellom offentlig og frivillig sektor for å sikre bærekraftige velferdsløsninger i et langsiktig perspektiv."

Projektet er forskning og udvikling på én gang - derfor er Arendal Kommune (MHFA - "Med hjerte for Arendal") og Steinkjer Kommune ligeværdige partnere med Agderforskning og MarselisborgCentret og mig på forskningsområdet. På samme måde deltager Agderforskning og jeg ligeværdigt i de norske kommuners udviklingsarbejde.

 

2012-2014, "Lokale samfunnsfloker krever innovasjon - hvordan jobbe systematisk med innovasjon". FoU prosjekt for Kommunesammenslutningen (KS) i Norge.

Sammen med virksomheden Agenda Kaupang, Oslo. Projektet producerede et online værktøj for kommunale ledelser i Norge. Dokumentasjonsrapport juni 2014.

 

2010-2012, "Bydelssundhed", Fredericia Kommune:

Facilitering og dokumentering af innovativt sundhedsarbejde i de udsatte boligområder Korskærparken og Sønderparken i Fredericia. Med "fagligheden i baglommen" og fokus på at "fællesskab er sundhedsskabende" er det lykkedes at etablere bæredygtigt sundhedsarbejde med den kommunale sundhedsorganisation.

 

2008-2013: Etablering og drift af samarbejde med udenlandske nationale innovationsenheder for den offentlige sektor:

Nesta (UK), Social Innovation Lab Kent - SILK (UK), The Basque Foundation for Health Innovation and Research (E), Mindlab (DK), Difi (N), Le 27ieme Region, (F), m.fl.

 

Jens Peter Jensen

Social Action Platforms

Marselisborgcentret, bygn.1A

P.P. Ørumsgade 11

DK - 8000 Aarhus C.

+45 61283897

CVR/SE nr.: 35960341