Internationalt

Internationalt:

 

1995 (-fortsat): University of Cambridge - International Examinations, UK:

(International Consultant and Inspector)

 

 • Rådgivning og "compliance inspection" på to-tre ugers tilbagevendende opgaver hvert halve år hos gymnasier og universiteter med status som Cambridge International Centres.
 • Repræsentant for University of Cambridge i netværket Global Alliance for Project Performance Standards. Netværket er stadig produktivt med to årlige seminarer.
 • Identifikation, screening og træning af samarbejdspartnere for International Executive Diploma in Project Management i Vietnam, Kina, Philippinerne, Malaysia, Kuwait, Oman, Abu Dhabi, Dubai, Ukraine og Serbien.

 

For University of Cambridge har jeg arbejdet i: Kina, Indonesien, Malaysia, Hong Kong, Macau, Vietnam, Thailand, Singapore, New Zealand, Namibia, Egypten, Abu Dhabi, Pakistan, Dubai, Kuwait, Bahrain, Oman, Frankrig, Holland, Belgien, Serbien, Sverige, Norge, Finland, England, Mexico, Trinidad & Tobago, Barbados, Philippinerne og Syrien.

 

 

1984 - 2000: ATC International, Aarhus Tekniske Skoles internationale platform:

(International Director)

 

 • Rekruttering og ledelse af enheden, der havde 7 faste medarbejdere på hjemmebasen og op til 30 langtids- og korttidsudstationerede. Enheden var 100% indtægtsdækket.
 • Opgaveakkvisition hos danske og internationale udviklingsbanker, herunder DANIDA, DANCED, EDF (EU), The World Bank, Asian Development Bank og Industrialiseringsfonden for Udviklingslandene (IFU) - samt hos danske og internationale rådgivende ingeniørvirksomheder og andre private og offentlige samarbejdspartnere.
 • Ledelse af enhedens samarbejdsflader til danske og internationale partnere.
 • Ansvarlige for enhedens samarbejde med agenturer med certifikater og diplomer i projektledelse: Dansk Selskab for Projektledelse, Project Management Institute (US), IPMA (EU) og APM (UK).
 • Overordnet ledelse af enhedens aktiviteter generelt i Østasien, Sydøstasien, Østafrika, Vestafrika, Nordafrika, Centralasien, Østeuropa, Caribien og USA.
 • Projektleder på DANIDA's Management Development Programme i Ghana i samarbejde med Management Development and Productivity Institute (MDPI), Accra, Ghana, 1997-2000.
 • Identifikation af træningsbehov, design af træningsprogrammer, opstilling af modeller for implementering af træning samtidig med produktion hos VESTAS Wind Power's partnere i Suez, Egypten og Pamplona, Spanien. 1992-2000.
 • Programledelse af DANIDA's halvårlige 3-måneders Management Development Training Course og Project Management Course med deltagelse af ledere fra DANIDA's programsamarbejdslande i Afrika og Asien. 1992-2000.
 • Overordnet ledelse af Production Training Centre (PTC) projekter med World Bank og DANIDA financering i 5 regioner i Indonesien. 1986-2000.

 

For ATC International har jeg arbejdet i: Sydafrika, Botswana, Litauen, Letland, Polen, Ungarn, Tjekkiet, Rumænien, Spanien, Tyskland, Italien, Guatemala, Ghana, USA, Indien, Portugal, Ukraine, Schweiz og Georgien.

 

Jens Peter Jensen

Social Action Platforms

Marselisborgcentret, bygn.1A

P.P. Ørumsgade 11

DK - 8000 Aarhus C.

+45 61283897

CVR/SE nr.: 35960341