Statements

Statements

 

  • Jeg har store forventninger til det igangværende arbejde med (ud)dannelsesprogrammet "fællesskabsledelse". Demokratiudvikling stikker heldigvis hovedet frem mange steder.

 

  • Jeg kan godt lide, når forstander Jørgen Carlsen på Testrup Højskole bruger Grundtvig og i øvrigt omtaler højskolerne som "samfundets aktive samvittighedsværksteder". Det kunne i lige så høj grad være kirkerne, der blev opfattet sådan.

 

  • Jeg tror, det betaler sig at skelne mellem "snabeløkonomi" (indsatser, der er grundlæggende og vedvarende finansieret af offentlige tilskud/deltagernes overførselsindkomster) og "socialøkonomi" (hvor arbejdet genererer nye former for indkomster, der kun midlertidigt og målrettet trækker på offentlige bistandsbidrag.)

 

  • Jeg bliver begejstret, når jeg på Guangya Skolen i Dujiangyan udenfor Chengdu i det vestlige Kina får en grundig indføring i 15-16 årige elevers entusiastiske samarbejde med lokale bønder om etablering af små virksomheder, der skal hjælpe området gennem efterdønningerne af det store jordskælv i 2008. Samarbejdet indebærer blandt andet, at eleverne opgiver virksomhedernes årsregnskaber, forretningsstrategi og udviklingsmuligheder til eksamen i Business Management. Ved jordskælvet omkom 87.000 mennesker og alene i Dujiangyan blev 4000 skoleelever ofre.

 

  • Jeg ved, at udviklingshæmmede vokser personligt og som borgere, når de får en hånd til at komme ind på et arbejdsmarked, der efterhånden bliver bedre til at rumme dem på "rigtige" arbejdspladser.

 

  • Jeg trækker stadig på det jeg lærte på min allerførste lederuddannelse. Den fik jeg som 16-årig i FDF på et langt sommerferiekursus på Sletten. Tidligere sognepræst Bent Martinsen var den inspirerende underviser, der gav os store og væsentlige udfordringer at tumle med.

 

  • Jeg vil gå meget langt sammen med ledere på børneområdet i Uldum for at sikre, at vi får afprøvet princippet om at "investere bagud" i meget større skala. Det indebærer, at børnehaven investerer og engagerer sig "bagud" i dagplejen, at skolen og SFO investerer og engagerer sig "bagud" i børnehaven og dagplejen, ungdomsskolen "bagud" i folkeskolen og børnehaven, og så videre - fordi det er værdifuldt for børnene med sammenhæng mellem niveauer og fordi det giver mening med denne type forebyggelse.

 

  • Jeg føler mig priviligeret over at have haft mulighed for at arbejde nogle uger i Kina om året næsten uafbrudt siden mit første ophold i 1986. Det er en fortsat værdifuld inspiration. Forskelle og mangfoldighed er og bliver inspirerende.

 

 

Jens Peter Jensen

Social Action Platforms

Marselisborgcentret, bygn.1A

P.P. Ørumsgade 11

DK - 8000 Aarhus C.

+45 61283897

CVR/SE nr.: 35960341